Privacy verklaring

Onde Coaching & Training

Onde Coaching & Training heeft de privacy van al haar gebruikers in een hoog vaandel staan. Onde Coaching & Training draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, in vertrouwen wordt behandeld. Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat:

• Wij zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens

• Wij ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Hieronder leest u welke gegevens worden verzameld en voor welke doeleinden.

Persoonsgegevens: als u een aanmelding doet of om informatie vraagt, hebben we uw naam, e-mailadres, huisadres en betaalgegevens nodig om uw aanvraag uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Verder kunnen we u informeren over de ontwikkeling van ons bedrijf, nieuwe producten, uitgebreide diensten op de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven door een mail te sturen aan: chantalstegink@gmail.com.


Gegevens over het gebruik van de site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site en diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren. Persoonsgegevens (zoals bv adresgegevens) kunnen verwerkt worden door bedrijven waarmee Onde Coaching & Training een verwerkersovereenkomst heeft.

U moet hierbij denken aan het accountantskantoor dat de facturen van Onde Coaching & Training verwerkt in de administratie of het bedrijf dat de hosting van de website beheert en de webdesigner.

Voor een goed coachingstraject is het nodig dat Onde Coaching & Training een dossier bijhoudt. Uw dossier bevat aantekeningen over onze sessies. Als coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens worden 1 jaar bewaard.

Onde Coaching & Training heeft passende maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Onde Coaching & Training verkoopt uw gegevens niet. Onde Coaching & Training verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden en stelt deze uitsluitend aan derden ter beschikking die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw aanvraag of aanmelding.

Onde Coaching & Training en partijen met wie we samenwerken zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren middels de verwerkersovereenkomst.

Uw privacyrechten: u heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien u van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden chantalstegink@gmail.com.